กำหนดขอบเขต
สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
นวนิยาย (1)
หนังสือ (893)

สถานที่จัดเก็บ
หนังสือทั่วไป (892)
   (ห้องสมุดโรงเรียนชนแดนวิทยาคม)

นวนิยาย (2)
   (ห้องสมุดโรงเรียนชนแดนวิทยาคม)


ภาษา
1. Thai (895)

ปี
1. 2556 (1)
2. 2554 (1)
3. 2553 (3)
4. 2552 (3)
5. 2551 (6)
6. 2550 (4)
7. 2549 (3)
8. 2547 (3)
9. 2546 (1)
10. 2545 (2)
11. 2544 (2)
12. 2543 (1)
13. 2542 (1)
14. 2541 (1)
15. 2539 (2)
16. 2538 (3)
17. 2537 (8)
18. 2536 (1)

คำอื่นๆ
คำสำคัญ
อ่าน(4) หนังสือ(4) กาญจนาภิเษก(0) 5d454(0) เด็ก(5) ปรัชญา(0) เต๋า(0) ผู้ป่วย(0) บำบัด(1) น่ารัก(1) รัก(47) บอก(2)