วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
Union Library Management - v5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

คลิกเพื่อเลือกตู้ที่อยู่ใกล้กัน
ตู้ 1
ตู้ 2
ตู้ 3
ตู้ 4
ตู้ 5
ตู้ 6
ตู้ 7
ตู้ 8
ตู้ 9
ตู้ 10
หรือ
คลิกนี่นี่เพื่อดูสถานที่จัดเก็บทั้งหมด
   
ศัพท์บริหารการศึกษา

อ 91
พจนานุกรมไทย

อ 14
พจนานุกรมไทย

อ 14
พจนานุกรมไทย

อ 14
พนานุกรมนักเรียนฉบับปรับปรุง

อ 82
พนานุกรมนักเรียนฉบับปรับปรุง

อ 82
พจนานุกรมรูปภาพอังกฤษ-ไทย

อ 101
อรรถาภิธาน

อ 102
New Model English-thai

อ 115
New Model English-thai

อ 115
พจนนานุกรมไทย-มาเลย์-อังกฤษ

อ 31
พจนนานุกรมไทย-มาเลย์-อังกฤษ

อ 31
พจนนานุกรมไทย-มาเลย์-อังกฤษ

อ 31
พจนนานุกรมไทย-มาเลย์-อังกฤษ

อ 31
พจนนานุกรมไทย-มาเลย์-อังกฤษ

อ 31
พจนานุกรมไทย-อังกฤษฉบับห้องสมุด

อ 42
พจนานุกรมไทย-อังกฤษฉบับห้องสมุด

อ 42
พจนานุกรมภาษาถิ่นใต้

อ 53
พจนานุกรมภาษาถิ่นใต้

อ 53
พจนานุกรมไทย-มาเลย์-อังกฤษ

อ 54
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [42]   [แสดง 20/835 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.