วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
Union Library Management - v5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 ข้อมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ประเภทวัสดุสารสนเทศที่ให้บริการ
กลับ
ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อเต็ม
1 vcd
 สื่อวีดิทัศน์
ผู้บริหาร   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 0 บาท
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 0 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
2 serial
 วารสาร
ผู้บริหาร   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 0 บาท
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 0 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
3 reservmat
 หนังสือสำรอง
ผู้บริหาร   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
4 Res
 งานวิจัย
ผู้บริหาร   ยืมออกได้ 120 วัน ค่าปรับ 0 บาท
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 120 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 5 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 120 วัน ค่าปรับ 0 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
5 Ref
 หนังสืออ้างอิง
ผู้บริหาร   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
6 Fic
 นวนิยาย
ผู้บริหาร   ยืมออกได้ 120 วัน ค่าปรับ 0 บาท
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 120 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 5 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 120 วัน ค่าปรับ 0 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
7 bk
 หนังสือ
ผู้บริหาร   ยืมออกได้ 120 วัน ค่าปรับ 0 บาท
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 120 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 120 วัน ค่าปรับ 0 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
8 b-serial
 วารสารเย็บเล่ม
ผู้บริหาร   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 0 บาท
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 0 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
กลับ

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.