วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
Union Library Management - v5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สมัครสมาชิกออนไลน์
  กลับหน้าหลัก
ผู้สมัครที่ถูกปฏิเสธ

ลำดับที่ Name บันทึกข้อมูลโดย
1 วสันต์ ละออง
: ข้อมูลไม่ถูกต้อง
Loginid=mr120
บันทึกข้อมูลโดย ไม่พบชื่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด tui23
17:11 10/มิถุนายน/2554
2 ปวีณา ปัญญามณี
: ข้อมูลไม่ถูกต้อง
Loginid=mr139
บันทึกข้อมูลโดย ไม่พบชื่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด tui23
17:12 10/มิถุนายน/2554
3 บรรณารักษ์ สีมาศ
: ข้อมูลไม่ถูกต้อง
Loginid=mr144
บันทึกข้อมูลโดย ไม่พบชื่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด tui23
17:12 10/มิถุนายน/2554
4 ทวี แซ่แต้
: ข้อมูลไม่ถูกต้อง
Loginid=mr153
บันทึกข้อมูลโดย ไม่พบชื่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด tui23
17:12 10/มิถุนายน/2554
5 บรรณารักษ์ สีมาศ
: ข้อมูลไม่ถูกต้อง
Loginid=mr155
บันทึกข้อมูลโดย ไม่พบชื่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด tui23
10:28 13/มิถุนายน/2554
6 สุรศักดิ์ กัญญาประสิทธิ์
: ข้อมูลไม่ถูกต้อง
Loginid=mr158
บันทึกข้อมูลโดย ไม่พบชื่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด tui23
10:28 13/มิถุนายน/2554
7 ปรีชา ประกายสิทธิ์
: ข้อมูลไม่ถูกต้อง
Loginid=mr160
บันทึกข้อมูลโดย ไม่พบชื่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด tui23
10:28 13/มิถุนายน/2554
   [แสดง 7/7 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.