วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
Union Library Management - v5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก
วันปิดทำการของห้องสมุด
ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 6 ธันวาคม 2553  หยุดชดเชยวันพ่อ
2 25 ตุลาคม 2553  หยุดชดเชยวันปิยมหาราช
3 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
4 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
5 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อ
6 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
7 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
8 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
9 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
10 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
11 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.