วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
Union Library Management - v5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คำค้น:

   
:) ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ด้วยความยินดียิ่ง ระบบของเราเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาภายในจังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 7 สถาบัน เพื่อร่วมกันในการให้บริการการห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้ใช้สามารถค้นหาหนังสือจากที่ต่างๆ ที่เป็นเครือข่ายของเราได้จากทุกที่ ให้บริการในการยืมคืนหนังสือ ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการใช้งานและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านทางเว็บบอร์ดเพื่อจะได้ทำการปรับปรุงต่อไป 


วัสดุสารสนเทศแนะนำ
มาตรฐานระบบลิฟต์/ คณะกรรมการวิชาก..

วัสดุฯแนะนำ
เรียนสมาชิก
ขณะนี้ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามได้เปิดให้บริการ ยืม - คืน หนังสือแก่สมาชิก โดยได้ทำความร่วมมือกับสถาบันอื่นๆ อีก 6 สถาบัน เพื่อให้สามารถค้นหาหนังสือจากสถาบันอื่นได้ ซึ่งสมาชิกสามารถยืมได้เช่นกัน โดยมีสาบันที่เข้าร่วมโครงการดังนี้
1. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3. สถาบันพละศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม
4. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
6. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
โดยสมาชิกทุกท่านสามารถค้นหาหนังสือได้และยืมหนังสือได้ที่สำนักวิทยบริการ  ขอขอบคุณทุกท่านที่มาใช้บริการ


ปฏิทินกิจกรรม

Fatal error: Call to undefined method baseParserClass::baseParserClassWithExtensions() in /f/97/html/html/mtc/inc/rss2html/FeedForAll_XMLParser.inc.php on line 1695