ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
Academic Resource Center : Mahasarakham College of Agriculture and Technology
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

คลิกเพื่อเลือกตู้ที่อยู่ใกล้กัน
ตู้ 1
ตู้ 2
ตู้ 3
ตู้ 4
ตู้ 5
ตู้ 6
ตู้ 7
ตู้ 8
ตู้ 9
ตู้ 10
หรือ
คลิกนี่นี่เพื่อดูสถานที่จัดเก็บทั้งหมด
   
AT THE OFFICE

412
หนังสือคู่มือการเรียนภาษาอังกฤษ

415
คู่มือพัฒนาภาษาอังกฤษระดับมัธยม 4-5-6

415
ลักษณนาม

415.54 อ-ล
คู่มือสอนแปล

418.02
เล่นกอล์ฟเรื่องง่าย

418.4
English for science and Technology

420
English for science and Technology

420
พูดอังกฤษ ธุรกิจ

420
พูดอังกฤษ ธุรกิจ

420
พูดอังกฤษธุรกิจ

420
Grammar ไม่น่าเบื่อ

420
พูดอังกฤษ ธุรกิจ

420
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ..

420.00 ส-ภ
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 ..

420.00 ส-ภ
เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

421.55
เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

421.55
คำและส่วนประกอบของคำภาษาอังกฤษที่มีรูปช้ำหรือคล้..

425
Impact VALUES

428
Sentences to Paragraphs

428
  1 2 3 4 5 [5]   [แสดง 20/82 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2019. All Rights Reserved.