ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
Academic Resource Center : Mahasarakham College of Agriculture and Technology
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 ข้อมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ประเภทวัสดุสารสนเทศที่ให้บริการ
กลับ
ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อเต็ม
1 vcd
 สื่อวีดิทัศน์
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
พนักงาน   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท
นักเรียน   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 150 วัน ค่าปรับ 2 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท
2 serial
 วารสาร
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
พนักงาน   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท
นักเรียน   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 150 วัน ค่าปรับ 2 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท
3 reservmat
 หนังสือสำรอง
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
พนักงาน   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
4 Res
 งานวิจัย
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
พนักงาน   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท
นักเรียน   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 150 วัน ค่าปรับ 2 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท
5 Ref
 หนังสืออ้างอิง
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
พนักงาน   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท
นักเรียน   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 150 วัน ค่าปรับ 2 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท
6 MUS
 เพลง ซีดีและคาราโอเกะ
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
พนักงาน   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท
นักเรียน   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 150 วัน ค่าปรับ 2 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท
7 M
 แผนที่
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
พนักงาน   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
8 Fic
 นวนิยาย
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
พนักงาน   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท
นักเรียน   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 150 วัน ค่าปรับ 2 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท
9 bk
 หนังสือ
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
พนักงาน   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท
นักเรียน   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 150 วัน ค่าปรับ 2 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท
10 b-serial
 วารสารเย็บเล่ม
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
พนักงาน   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
กลับ

Registered ULIB  Copyright 2019. All Rights Reserved.