ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
Academic Resource Center : Mahasarakham College of Agriculture and Technology
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

สืบค้นข้อมูลออนไลน์

 ฐานข้อมูลองค์ความรู้เกษตรไทย  
 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย  
  Web OPAC .มหาสารคาม  
ยินดีต้อนรับสู่งานวิทยบริการและห้องสมุด
คำค้น:งานวิทยบริการและห้องสมุดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม


ให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา คณะครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งผู้สนใจ มีบริการด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.หนังสือ วารสารสื่อสิ่งพิมพ์
2.สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย สื่อวีซีดี
3.บริการอินเตอร์เน็ต แนะนำสื่อมัลติมีเดีย สามารถใช้บริการได้ที่ห้องสมุดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม


 
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
สมาธิ 5 นาที ชีวิตดีตลอดไป
จุฑามาศ ณ สง..

วัสดุฯแนะนำ


Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.