ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
Academic Resource Center : Mahasarakham College of Agriculture and Technology
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก
วันปิดทำการของห้องสมุด
ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 13 ตุลาคม 2560  พิธีพระราชทานเพลิงศพ ร. 9
2 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
3 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
4 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
5 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
6 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันพ่อ
7 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
8 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
9 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
10 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

Registered ULIB  Copyright 2019. All Rights Reserved.