วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM V5.7
คำค้น:
สืบค้นในฐานข้อมูล สืบค้นในเครือข่าย


ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ของงานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ให้บริการสืบค้น ยืม-คืนหนังสือ วัสดุสารสนเทศและสื่อดิจิทัลประเภทต่างๆ เช่นไฟล์ รูปภาพ เสียงและวิดีทัศน์ผ่านระบบเครือข่าย. ติดต่อสอบถามและสมัครใช้บริการได้ที่งานห้องสมุด

ภาพยนตร์เพื่อการเรียนการสอนห้อง Home Theatre

ครู-อาจารย์ที่ต้องการใช้ห้อง Home Theatre เพื่อการเรียนการสอน โปรดตรวจสอบตารางการใช้ห้องและขอจองล่วงหน้า ได้ที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสารสนเทศ

สืบค้นข้อมูลที่ตนสนใจผ่านระบบเครือข่ายห้อง Digital Library

  ห้อง Digital Library ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา ใช้ปฏิบัติงาน และสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต ผู้ที่สนใจยื่นบัตรประจำตัวติดต่อขอใช้บริการ ได้ที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสารสนเทศ
#
ขั้นตอนการสืบค้นหนังสือ
# ตัวอย่างแบบฟอร์มสืบค้นหนังสือ
---------------------------------------------
#  แบบฟอร์มการสืบค้นหนังสือ
---------------------------------------------


วัสดุสารสนเทศแนะนำ
หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ..
หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ..
รอบรู้ประชาคมอาเซียน = The Associ..
500 เรื่องน่ารู้ประชาคมอาเซียน / ..
อาเซียนไม่รู้...ไม่ได้ / มิสเตอร์..
มิสเตอร์ อาเซ..
มีความสุขได้ถ้าใจบอกว่า^"พอ^" = T..
Smith, Lamar
กรรมกรข่าว 2 งานรับเหมา/ สรยุทธ ..
สรยุทธ สุทัศ..
สาวน้อยเกวลิน ตอน คลั่งดารา/ อลิน..
อลินา
อุโมงค์มรณะ/ จี้ฉิง ผู้เขียน/ ซิี..
จี้ฉิง

วัสดุฯแนะนำ

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.