เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ
คำค้น:
สืบค้นในฐานข้อมูล สืบค้นในเครือข่าย

ยินดีต้อนรับผู้มารับบริการห้องสมุด
เปิดทำการ
: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น
ปิดทำการ : วันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

วัสดุสารสนเทศแนะนำ
Oxford Textbook of Suicidology and..
Wasserman, Dan..
The Satir Model : Family Therapy a..
ซาเทียร์, เวอร..
การฆ่าตัวตาย: การรักษาและการป้องกั..
มาโนช หล่อตระ..
จิตเวชศาสตร์รามาธิบดี : ฉบับเรียบเ..
คณะแพทยศาสตร์..
The Satir Model : Family Therapy a..
Satir, Virgini..
เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน ฉบับ เกิด..
ดังตฤณ
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
อรพรรณ ลือบุญ..
สร้างชีวิตใหม่ คู้่มือจิตบำบัดและ..
อุมาพร ตรังคส..
วิจัยและขับเคลื่อนเพื่อกำลังคนด้าน..
นงลักษณ์ พะไก..
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช(ฉบับปร..
ฉวีวรรณ สัตยธ..
การพยาบาลจิตเวช = PSYCHIATRIC NURS..
สุวนีย์ เกี่ย..

วัสดุฯแนะนำ

ฐานข้อมูลวิชาการ
วารสารสมาคมแพทย์แห่งประเทสไทย
กลุ่มงานวิชาการ งานการจัดการทรัพยาการสารนิเทศ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 169 ถนนชาตะผดุง
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น Tel. 0-4320-9999  ต่อ 63326 Fax.0-4322-4722

E - Mail  : ****************Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.