คำค้น:
ฐานทดลองใช้ UMedia เวอร์ชัน 3 ข้อมูลเป็นข้อมูลสำหรับทดสอบทั้งหมดนะครับ
(ข้อมูล) สำนักวิทยบริการฯ จัดทำโครงการทบทวนและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีท่าน ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560
ชื่อไฟล์: 10.jpg
มีอีก 10 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า :
รูปภาพ :: Full size
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
1.jpg
2.jpg
3.jpg
5.jpg
6.jpg
4.jpg
8.jpg
7.jpg
9.jpg
11.jpg
10.jpg
   [แสดง 11/11 รายการ]
ความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ

ยังไม่มีความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ

ชื่อ-สกุล E-mail
สถานภาพรายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 522 ครั้ง
สำนักวิทยบริการฯ จัดทำโครงการทบทวนและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีท่าน ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560
สำนักวิทยบริการฯ จัดทำโครงการทบทวนและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีท่าน ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
ให้คะแนน
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
รูปภาพ
ภาพกิจกรรมที่รวบรวมไว้ อัพเดทเมื่อรวมรวมภาพได้ทั้งหมด
  หมวดย่อย:: ภาพประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..